Vad är rastergrafik?

Rastergrafik är samma sak som pixelgrafik. Det här är en typ av bilder som byggs upp av pyttesmå bitar. Du ser bara bitarna om du förstorar bilden rejält. Tillsammans skapar bitarna en mosaik som du uppfattar som en komplett bild. Du kan tänka dig att du använder dig av lego för att bygga en enorm bild som de sedan ser från himlen varpå det hela blir en bild utan att du noterar de olika legobitarna.

Hög upplösning betyder att det finns fler antal bitar, pixlar, per enhetsarea. Rastergrafik beskrivs i pixlar som också skrivs som px. Om du har en bild som anges ha upplösning 500x700px betyder det att bilden består av 500 pixlar vertikalt och 700 pixlar horisontellt.

Det här är en upplösning som innebär att man inte ser varje pixel på en skärm. Du måste förstora upp bilden för att notera att den består av bitar. Men testa att skriva ut den här bilden på ett papper. Då bör du upptäcka pixlarna.

För utskrifter är det bättre att jobba med vektorbilder för de går att förstora och trycka utan att man ser någon skillnad på bilden eller bitar då vektorgrafik byggs upp på annat sätt.

När är det bäst med rasterbilder?

Pixelbilder passar mycket bra när du vill kunna få fina övergångar mellan färger och skuggor. Det här är ett vanligt format att jobba med då fotografier ska användas och visas upp på hemsidor. Med rastergrafik kan man jobba med program som Photoshop för att redigera och göra om bilder.

Viktigt att tänka på är att rastergrafik kan bli mycket tung. En rasterbild kommer att ta upp mer plats än vad en motsvarande bild med vektorgrafik kommer att göra. Men det är ju inte alltid möjligt att välja och rasterbilder är vanligt förekommande online såväl som i tryckta tidningar och reklam.