Vad är vektorbilder?

När du använder dig av tjänster för gratis bilder online får du ofta valet vector graphics, det vill säga vektorgrafik, som en möjlighet. Du ser genast att det här är tecknade bilder och inte foton som de vanliga bilderna är.

Men vad är vektorbilder och varför ska du välja att använda dessa då det passar?

Vektorbilder byggs upp av kurvor och linjer. Dessa linjer och kurvor kommer att definieras av vektorer som är en form av matematiska objekt. Den här typen av bild definieras i enlighet med de geometriska egenskaper den har.

Det går att skapa vektorbilder med program som Adobe Illustrator och dessa program kan också användas för att göra om en vanlig bild till vektorgrafik. Det kan finnas god anledning till att göra detta för med vektorgrafik är bilden skalbar i all oändlighet utan att den tappar sin kvalitet.

Vektorbilder är också lätta och det är ju bra när du vill hålla ner på ladd-tid på dina sidor. Om du hittar fina vektorbilder är det helt klart att rekommendera att använda dessa!